Kontakt

Fakturačná adresa:
Simon Cooper & Labuťka, s. r. o.
Lermontovova 3
811 05 Bratislava – Staré Mesto
Slovakia
IČO: 525 69 616
DIČ: 2121077926
IČ DPH: SK2121077926
Zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 139891/B


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 2 5827 2172, +421 2 5827 2104
Fax: +421 2 5827 2170
E-mail: ba@soi.sk

Telefón:
+421 904 472 618
X